Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Utylizacja

Dnia 8 października 2007 roku w Zakładach Metalowych MESKO SA dokonano uroczystego zakończenia budowy Zakładu Utylizacji Zbędnych Środków Bojowych. Natomiast po zakończeniu montażu linii technologicznej w dniu 31.03.2008r. dokonano przekazania do użytkowania całego projektu pn. „Budowa linii utylizacji odpadów i zbędnych środków bojowych w ZM ”MESKO” S.A.”.
W ramach Umowy Offsetowej związanej z zakupem samolotów F-16 oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) na lata 2004-2006 na podstawie zawartej z NFOŚiGW Umowy o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR i NFOŚiGW wybudowano nowoczesny zakład unieszkodliwiania zbędnych środków bojowych.

Zbudowana linia technologiczna pozwoli na utylizację amunicji mało i średniokalibrowej  5,56-35 mm, amunicji artyleryjskiej kal. 57-155 mm oraz zapalników, granatów, min, prochów oraz materiałów pirotechnicznych poprzez detonację i spalanie.

Proces utylizacji jest prowadzony w sposób bezpieczny, ekologiczny oraz spełnia rozporządzenia krajowej dyrektywy Unii Europejskiej.

Linia służy do termicznej utylizacji:
  • amunicji 5,56-35 mm,
  • granatów,
  • zapalników, zapłonników, spłonek,
  • materiałów pirotechnicznych bez konieczności ich demontażu.
Linia przeznaczona jest do wytapiania TNT metodą „suchą"z pocisków kal od 57 do 155mm.
  • cięcia i spalania różnych rodzajów amunicji,
  • elementów z materiałów wybuchowych,
  • zdjęcia pierścienia wiodącego z amunicji

Linia spełnia wszystkie unijne wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska
(dyrektywa Europejska 94/67/EG).