Obróbka cieplna

Hartownie, odpuszczanie,
wyżarzanie w piecu komorowym
Max wymiary
500 x 950 x 400 mm
Q max = 300 kg
Hartownie w piecu próżniowym Max wymiary 500 x 80 x 300 mm Q max = 300 kg
Hartownie, odpuszczanie,
wyżarzanie w piecu wgłębnym
Max ø 200 x 1000 mm Q max = 200 kg
Hartownie, odpuszczanie
stali szybkotnących
Max ø 150 x 250 mm  

Obróbka - Usługi

Powrót