Elektrodrążenie

Elektrodowe Przesuwy w osiach 260 x 400 mm T=0,01 ; N6
Drutowe Zakres cięcia 320 x 220 x 150 mm Pochylenie drutu do 30º T=0,005 ; N5

Obróbka - Usługi

Powrót